Terézia Jankovičová
0902 495 876
0911 434 342

Marta Látková
0915 711 296

Adresa
Radlinského 9, 811 07 Bratislava
(areál Chemicko-technologickej fakulty STU, blok D, 7. posch.)

Telefón, Fax
02 / 659 337 16

E-mail:
info@petrolab.sk

Pri urgentných analýzach možnosť kontaktovať sa aj mimo pracovných dní.