O nás

Petrolab s.r.o. a jeho laboratórium ponúka služby v oblasti laboratórnych meraní palív, mazív a olejov. Túto činnosť vykonávane od roku 2004. V roku 2005 bola naša firma certifikovaná TUV podľa ISO 9001/cert. č.:44 100 087 051

K našim základným prednostiam patrí spoľahlivosť a objektivita meraní, interpretácie výsledkov, rýchlosť reakcie na požiadavky zákazníka ako aj odborné poradenstvo pri riešení problémov u zákazníka.

Okrem komplexných fyzikálno-chemických vlastností motorových palív, vykurovacích olejov, automobilových a priemyselných olejov, plastických mazív a ostatných rafinérskych produktov vykonávame aj:

  • analýzy ropných produktov počas dlhodobého skladovania
  • analýzy ropných odpadov a odpadov kontaminovaných ropnými látkami s návrhom spôsobu ich legálnej likvidácie
  • testovanie brzdových, chladiacich a teplonosných médií

Pri urgentných analýzach možnosť kontaktovať sa aj mimo pracovných dní.